O FIRMĚ  

POLITIKA SPOLEČNOSTI

VÝROBNÍ PROGRAM

  REFERENCE   

   KONTAKT 

   


TDS Zampra spol. s r.o.

 

Firma byla založena a zapsána jako právnická osoba do obchodního rejstříku
14. července 1992 s hlavním podnikatelským záměrem výroby a dodávek náhradních
dílů důlních zřízení a strojů pro hlubinné dobývání uhlí.
S rozvojem společnosti se pak specializovala na výrobu a opravy zvedacích,
manipulačních a dopravních zařízení pro doly.

Firma podnikala a vyráběla ve výrobních a skladových objektech bývalé přidružené
výroby Zemědělského družstva Frýdlant nad Ostravicí, které v roce 1997 odkoupila.
V dalších letech rozšířila své výrobní i skladové kapacity výstavbou nových objektů,
včetně kanceláří a šaten.

Společnost vlastní dva společníci a zaměstnávají 25 stálých pracovníků.
Firma působí na území celé České republiky ( OKD, a.s. Ostrava, ČMD a.s., MUS a.s. )
a exportuje na Slovensko, do Polska, Ruska a Španělska.

zpět na úvod


Politika společnosti

 

Společnost TDS ZAMPRA, spol s.r.o. se zabývá výrobou a opravami zvedacích, manipulačních a dopravních zařízení pro doly a obchodem s tímto zařízením. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Systém managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je        vždy na prvním místě

 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti

 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je vždy pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.

 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém se podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity.

 • své konání směřuje k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků

 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

  Oblast systému environmentálního managementu.

 • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.

 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků kterým podléhá.

 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.

 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

 • Nástroj k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanismů.

 • zpět na úvod


  Výrobní program firmy

  Firma se specializuje na výrobu zvedacích, manipulačních a dopravních zařízení pro
  hlubinné doly.

  Mobilní zvedací zařízení MZZ 3,2 tuny
  Je určeno ke zvedání, manipulaci a přepravě břemen do 3.2tun na závěsných drahách.

  Mobilní zvedací zařízení MZZ 7,5 tuny
  Je určeno ke zvedání, manipulaci a přepravě břemen do 7.5tun na závěsných drahách.

  Mobilní hydraulické zvedací zařízení MHZZ 10 tun
  Je určeno ke zvedání, manipulaci a přepravě břemen do 10tun, při spojení dvou zřízení
  (DUO) pak 20 tun, na závěsných drahách, nutno připojit hydraulický zdroj tlaku 160 MPa.

   
  Soupravy kabin pro dopravu mužstva
  Soupravy kabin slouží k přepravě osob na závěsných drahách typu ZD 24 v počtu 2 až 8 kabin
  v souvislosti s úkolem tratě, trakčnímu prostředku a použitém brzdovém vozíku.
  V jedné kabině je možná přeprava 8 osob.

  Výhybka levá, pravá, levopravá a třícestná
  Výhybkou lze měnit směr dopravy do dvou nebo tří odbočujících větví na závěsné dráze typu
  ZD 24 při maximální hmotnosti břemena 4 tuny.

  Přepravní vozíky ( typ TDS4A, N, Pegas, PWL )
  Přepravní vozíky jsou vozidla určená pro dopravu po dopravních cestách se závěsnou drahou
  typu ZD24. Na tato vozidla se smí nakládat břemena o maximální hmotnosti 4 tuny.

  Závěsy, podélné příčné kotvení
  Závěsy a kotvení jsou určeny k zavěšení a ukotvení nosného profilu tratě závěsné dráhy na
  obloukovou výztuž důlního díla na vodorovných úklonných úsecích tratě.

  Ostatní komponenty závěsných drah
  Tyto komponenty (řetězové nosiče, táhla, elektrocentrály, zarážky apod.) jsou nezbytné díly sloužící
  k bezpečnému provozu dopravy osob a materiálů po závěsných drahách.

  Ostatní výroba
  kovoobrábění
  zámečnické, svářečské práce
  lisování za studena, za tepla

   

  zpět na úvod


  Reference

  Obchodní partneři

  OKD a.s., člen koncernu Karbon Invest a.s.

  Výstavba Ostravsko-karvinských dolů a.s.

  Transl v.o.s.

  Ferit s.r.o.

  Hornonitranské baňe

   
  zpět na úvod


  Kontakt

  Adresa

  TDS Zampra spol. s r.o.
  Žižkova 94
  939 11 Frýdlant nad Ostravicí
  Česká republika

  Spojení

  Tel.  558677446
  Fax. 558439843
  Mobil.603727907
            603573191

  e-mail: tdszampra@centrum.cz

   
  zpět na úvod